new-creation
Over New Creation
Boek ons nu
De compleet uitgewerkte diensten zijn ook voor ùw kerk te boeken.

new creation boeken
Word ook lid
Wil jij ook lid worden? Stuur ons een mail via:

info@new-creation.nl
Wat is New Creation

Leuk dat je interesse hebt in onze website.
Wij hopen dat je belangstelling voor ons koor gewekt is. We zien je graag op een later moment nog eens terug op onze website!

Interkerkelijk Gospelkoor New Creation is hèt gospelkoor van Oudewater.

Wij zijn niet verbonden aan één specifieke kerkelijke stroming.
Het woord gospel komt van het oud Engels "god spell" en dat betekent "goed nieuws"……
het Goede Nieuws over het leven van Jezus op aarde, zijn sterven aan het kruis voor ons,
en ook zijn opstaan uit de dood en zijn hemelvaart.

Het gospelkoor New Creation werd op 5 maart 1990 in Oudewater opgericht. Het koor kwam voort uit het voormalige Oudewaterse gospelkoor Happy Sound en kan omschreven worden als een enthousiast, gezellig koor. We bestaan dus alruim 30 jaar jaar! Daar zijn wij best een beetje trots op.

new-creation-groepsfotonew-creation-groepsfoto

In de afgelopen jaren heeft New Creation in vele kerkdiensten in de regio haar muzikale enthousiasme mogen toevoegen.Daarnaast waren er diverse concerten.
Thema’s waren o.a.
‘The Commandments’,
‘The Victor’,
‘Hope was born’,
‘Now let us sing’,
‘Meezingen met Kerst,
'Marcus’ Passie en Pasen,
'Spirituals'.
‘Jullie mogen me niet hè’

Wilt u een Praisedienst of een Ga! (“gewoon anders”) viering organiseren?
Naast de (bege)leiding van de samenzang brengen wij met een aantal van onze “eigen”liederen het evangelie.
Zo kunnen we samen met uw gemeente een mooie inspirerende dienst opzetten.

Wij hebben een drietal themadiensten samengesteld, complete kerkdiensten met vooral muziek, gebeden, koor- en samenzang, gedichten, en prachtige beamerbeelden. Het is heel inspirerend om als groep met elkaar te zoeken naar de juiste gedichten, mooie beelden die ondersteunen wat we zingen, een passend gebed te bedenken, enz.


Onze themadiensten:
-“Jullie mogen me niet hè” gaat over het passie- en paasverhaal. Ditmaal echter gezien vanuit
het perspectief van Judas: heel verrassend.
- “Verlangen” is een dienst over……..

 


Wie is New Creation

New Creation kun je in het kort omschrijven als een enthousiast en gedreven, gezellig koor.
Ons koor bestaat uit zo’n 30 leden. Wij zingen Engels- en Nederlandstalige gospel- en opwekkingsliederen.
Ons koor wil een positieve levenshouding uitstralen.
Met ons koor willen we zingend getuigen van over de grote liefde van Jezus voor onze wereld
en voor alle mensen die daarop wonen.
We proberen de blijde boodschap die God voor de wereld heeft door te geven aan onze luisteraars. Wij zijn heel dankbaar en ervaren het als een voorrecht dat wij de door God gegeven talenten, zoals onze stem of het bespelen van onze instrumenten op deze manier mogen gebruiken. Geloven en zingen daarover is boeiend en verdiepend.
Wij proberen uitstraling, professionaliteit, motivatie en vriendschap bijeen te brengen.

Het repertoire is breed en bevat o.a. negro spirituals, gospel- en worshipsongs, songs uit Amerikaanse musicals van o.a. The Continentals, nederlandstalige songs, nederlandse gospels en muziek van het Oslo Gospel Choire.

Iedere enthousiaste zanger of zangeres is welkom, ongeacht het kunnen lezen van bladmuziek.

lees meer

 
 
Contactgegevens

Secretariaat
Steinsedijk 65
2851 LC Haastrecht


Boekingen
Cobie Goudriaan
(0348) 563472
info@new-creation.nl